გიორგი ხაჭაპურიძე (მრავალმნიშვნელოვანი)

გიორგი ხაჭაპურიძე შეიძლება აღნიშნავდეს: