გვერდითი ხაზი ბიოლოგიაში — წყლის ხერხემლიანების (მრგვალპირიანების, თევზების, ამფიბიათა ლარვების) რეცეპტორები, რომლებიც მწკრივად არიან განლაგებული თავისა და ტანის გვერდით ზედაპირზე და რომელთა მეშვეობითაც ცხოველი შეიგრძნობს წყლის მდინარების მიმართულებას.

ზვიგენის გვერდითი ხაზი

ლიტერატურა რედაქტირება