გველეშაპი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გველეშაპი შეიძლება აღნიშნავდეს: