გაჩიანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი გაჩიანი შეიძლება ნიშნავდეს:

  • გაჩიანი — ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე საქართველოში
  • გაჩიანი — ისტორიული ქალაქი