განხილვა:ყაზახეთის სტეპი

სტატია „ყაზახეთის სტეპი“ შეიქმნა ან გაუმჯობესდა კონკურს „ვიკიგაზაფხული 2015-ის“ ფარგლებში (საერთაშორისო კონკურს „CEE Spring 2015-ის“ ქართულ განყოფილებაში).

დაიწყეთ განხილვა თემაზე „ყაზახეთის სტეპი“

განხილვის დაწყება
გვერდ „ყაზახეთის სტეპი“-ზე დაბრუნება.