გაბონის პრეზიდენტი

გაბონის პრეზიდენტიგაბონის სახელმწიფოს მეთაური. პრეზიდენტს მოსახლეობა ირჩევს 7 წლის ვადით.

გაბონის დროშა

გაბონის პრეზიდენტების სია რედაქტირება

სურათი სახელი უფლებამოსილების
დაწყება
უფლებამოსილების
დამთავრება
შენიშვნა
1.   ლეონ მბა 17 აგვისტო 1960 28 ნოემბერი 1967
2.   ომარ ბონგო 28 ნოემბერი1967 8 ივნისი 2009 ყველაზე
ხანგრძლივად
მმართველი
პრეზიდენტი
  როზა როგომბე 10 ივნისი 2009 16 ოქტომბერი 2009
3.   ალი ბონგო ონდიმბა 16 ოქტომბერი 2009 30 აგვისტო, 2023
4. ბრის კლოტერ ოლიგი ნგემა 30 აგვისტო, 2023 დღემდე

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება