ბურსა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბურსა შეიძლება აღნიშნავდეს: