ბირთვული რეაქცია ბირთვულ ფიზიკასა და ბირთვულ ქიმიაში მინდინარეობს მაშინ, როდესაც ატომის შემადგენელი უმცირესი ნაწილაკების (პროტონი, ნეიტრონი და ელექტრონი) ბირთვები იშლება, ნადგურდება და იქიდან წარმოიშვება ნუკლოიდები, იმისათვის რომ ბირთვული რეაქცია განხორციელდეს საჭიროა მინიმუმ 1 ნუკლოიდის ტრანსფორმორება, ჩამოყალიბება. თუ დაშლილი ნაწილაკები რეაქციაში შედიან სხვა ნაწილაკებთან და ატომებთან, მაშინ ეს რეაქცია იქნება უბრალოდ ბირთვული გაფანტვის რეაქცია და არა ბირთვული რეაქცია.

ლითიუმ-6-სა და წყალბად-2-ის (დეიტერიუმის) იზოტოპებს შორის ბირთვული რეაქცია, მიიღება ბერილიუმ-8-ის იზოტოპი, რომელიც შემდგომ იშლება ორ ალფა ნაწილაკად (ჰელიუმის ორ ბირთვად)

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება