ბინძური ომი

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი ბინძური ომი შეიძლება აღნიშნავდეს: