მთავარი მენიუს გახსნა

ბიზნესმენი - (ბიზნესპერსონა) პირი, რომელიც დაკავებულია საკუთარი ბიზნესით (საქმიანობით) ფინანსური შემოსავლის ან სხვა რაიმე სახის სარგებლის მიღების მიზნით. თანამედროვე გაგებით, არის ადამიანი, რომელიც ახორციელებს ბიზნესსაქმიანობას.