ბასიანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ბასიანი შეიძლება აღნიშნავდეს: