ბანკი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ბანკი შეიძლება აღნიშნავდეს: