აღმოსავლეთ ანატოლიის რეგიონი

აღმოსავლეთ ანატოლიის რეგიონი (თურქ. Doğu Anadolu Bölgesi) — თურქეთის ერთ-ერთი გეოგრაფიული რეგიონი, მდებარე ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში.

ანატოლიის გეოგრაფიული რეგიონი

სუბრეგიონები რედაქტირება

 • ზედა ევფრატის სექცია (თურქ. Yukarı Fırat Bölümü)
 • ერზურუმი - ყარსის სექცია (თურქ. Erzurum - Kars Bölümü)
 • ზედა მურათი - ვანის სექცია (თურქ. Yukarı Murat - Van Bölümü)
  • ზედა მურათი ზონა (თურქ. Yukarı Murat Yöresi)
  • ვანი ზონა (თურქ. Van Yöresi)
 • ჰაქიარი სექცია (თურქ. Hakkâri Bölümü)

რეგიონის მახასიათებლები რედაქტირება

აღმოსავლეთ ანატოლიის რეგიონი ხასიათდება:

 • ყველაზე დიდი ფართობით;
 • ყველაზე მაღალი სიმაღლით;
 • ყველაზე დაბალი წლიური ტემპერატურით;
 • ცივი ზამთრით;
 • სეზონთშორისი ტემპერატურის დიდი სხვაობით;
 • ვულკანური მოქმედებებით;
 • პოპულაციის დაბალი მაჩვენებლით;
 • მინერალური რესურესების სიუხვით.