მთავარი მენიუს გახსნა

აფრიკის განვითარების ბანკი (აგბ) (ინგ. African development bank group) — ბანკი დაფუძნდა 1963 წელს აფრიკის ერთობის ორგანიზაციის მიერ, რათა ხელი შეეწყოთ სრულიად აფრიკის განვითარებას.