ატმოსფერული ელექტრობა

ატმოსფერული ელექტრობაატმოსფეროს ფიზიკის დარგი, შეისწავლის ატმოსფეროს ქვედა ფენების ელექტრულ ველს, ჰაერის ელექტროგამტარობას, მის იონიზაციას და ღრუბლების განვითარების პროცესში წარმოქმნილ ელექტრულ მოვლენებს.

ლიტერატურარედაქტირება