არითმეტიკული პროგრესია

არითმეტიკული პროგრესია — მათემატიკაში არის მიმდევრობა, რომლის ყველა წევრი, დაწყებული მეორიდან, მიიღება წინა წევრისგან ერთი და იმავე რიცხვის მიმატებით. მაგალითად, თუ არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა არის 2, მაშინ პროგრესია შემდეგნაირი იქნება: 3, 5, 7, 9, 11, 13, …

ლიტერატურა

რედაქტირება