არა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი
(გადამისამართდა გვერდიდან არა)

ტერმინით არა შეიძლება აღნიშნული იყოს: