ანტონოპოლი (ბრატსკოეს რაიონი)

სოფელი უკრაინაში, ბრატსკოეს რაიონი