ამონიტები

მრავალმნიშვნელოვანი

ამონიტები შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ამონიტები — ამომწყდარი გარენიჟარიანი თავფეხიანი მოლუსკების ზერიგი
  • ამონიტები — ამონიუმის ნიტრატის მყარ საწვავთნ შერევით მიღებული ფეთქებადი ნივთიერებები