ამალთეა

მრავალმნიშვნელოვანი

ამალთეა შეიძლება აღნიშნავდეს: