აკუსტიკა

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვა აკუსტიკა შეიძლება გულისხმობდეს ერთ-ერთს:

  • აკუსტიკა — ფიზიკის დარგი რომელიც სწავლობს ბგერას.
  • აკუსტიკა — სმენადობის პირობები რაიმე შენობაში.