აკუსტიკა

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვა აკუსტიკა (ბერძ. ἀκούω) შეიძლება გულისხმობდეს ერთ ერთს:

  • აკუსტიკა — ფიზიკის დარგი რომელიც სწავლობს ბგერას.
  • აკუსტიკა — სმენადობის პირობები რაიმე შენობაში.