აგიტატორის ბლოკნოტი

„აგიტატორის ბლოკნოტი“ — საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პროპაგანდისა და აგიტაციის განყოფილების ორკვირეული ჟურნალი. დაარსდა 1943 წელს თბილისში. 1963 წლიდან გამოდიოდა „საქართველოს აგიტატორის“ სახელწოდებით.

ლიტერატურა რედაქტირება